Archiefvernietiging

Snel, veilig en vertrouwd!

Personeelsgegevens, dossiers, financiële stukken, offertes, klantgegevens; u bewaart ze achter slot en grendel zolang u ze nodig heeft, maar vaak belanden ze daarna gewoon in de (papier)container. Dergelijke cruciale, persoonlijke documenten mogen natuurlijk nooit in verkeerde handen vallen.

Rijnmond Milieu is uw betrouwbare partner als het gaat om de inzameling en gegarandeerde vernietiging van deze gegevens. In afgesloten containers voeren wij al uw vertrouwelijke documenten af met een speciale archiefwagen, waarna alles in de shredder wordt versnipperd. Zo bent u ervan verzekerd dat uw gegevens nooit op straat komen te liggen!

Een handig overzicht voor de wettelijke bewaartermijn van documenten:

Soort documenten Bewaartermijn
Ledenadministratie van coöperaties of verenigingen 10 jaar
Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed 9 jaar
Administratieve gegevens

(Jaarrekening, accountantsverklaring, algemene administratie)

7 jaar
Personeelsadministratie

(Loonbelastingverklaringen, indentificatiebewijzen, NAW-gegevens

en burgerservicenummer van personeelsleden)

5 jaar
bron: Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en ECP.nl (2007)

Voor documenten waarin persoonsgegevens staan, geldt een verjaringtermijn. Dat betekent dat u ze na een bepaalde periode moet vernietigen. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Een handig overzicht voor wanneer u wettelijk gezien documenten moet vernietigen:

Persoonsgegevens Termijn
Persoonsgegevens in het algemeen Uiterlijk na twee jaar
Sollicitanten Wanneer de sollicitant daarom vraagt, maar uiterlijk vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure
Uitzendkrachten Uiterlijk twee jaar na beëindiging van het dienstverband
Personeelsadministratie Uiterlijk twee jaar na beëindiging van het dienstverband
Salarisadministratie Uiterlijk twee jaar na beëindiging van het dienstverband
Debiteuren en crediteuren Uiterlijk twee jaar nadat de laatste rekening is voldaan
Klanten en leveranciers Uiterlijk twee jaar nadat de laatste transactie is afgehandeld
Klanten van advocaten en accountants Uiterlijk twee jaar nadat de behandeling van een zaak is stop gezet
bron: Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en ECP.nl (2007)

Mail ons voor meer info!